send link to app

Kommunikatøren


4.2 ( 252 ratings )
Wirtschaft Nachrichten
Entwickler Appex Web AS
Frei

Hvordan skriver man godt på nett? Hvordan utvikler man en god innholdsstrategi? Hvordan engasjerer man lesere gjennom sosiale medier? Og ikke minst: Hvilke verktøy er best egnet til å nå de brukerne du har i kikkertsiktet?

Nå er kommunikasjon gjennom digitale medier for alvor blitt profesjonalisert. Kunnskap og innsikt i digitale problemstillinger er godt dokumentert. Likevel er det ikke blitt lettere å finne fasitsvaret på spørsmålet: Hvordan lykkes man på nett?

KOMMUNIKATØREN er et drøftende dokument der vi lar ulike stemmer reflektere over nevnte spørsmål. Vi håper du som leser dette magasinet lar deg inspirere både av det våre innsiktsfulle bidragsytere kan berette og det vi i Kommunikator har på hjertet.